Forskningsprosjekt


Funksjonsmålinger av pasienter med skuldersmerte og Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF)

Prosjektbeskrivelse:
Forekomsten av skulderlidelse i befolkningen er høy, med en prevalens på 6,9 – 26 prosent og en incidens på 0,9 – 2,5 prosent. Verdens Helseorganisasjons Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) som kom i 2001 er et rammeverk for å beskrive funksjon som et flerdimensjonalt fenomen, og synliggjøre konsekvensene av funksjonsproblemer for viktige livsarenaer. Hovedmålet med denne studien er å øke kunnskapen om hvilke funksjonsproblemer iht. ICF som bør vektlegges når pasienter med kronisk skuldersmerte skal behandles eller vurderes. Delmålene er å undersøke om en ordinalskala fra en ICF sjekkliste er egnet til å vurdere alvorlighetsgraden av disse problemene i en intervjusituasjon mellom behandleren og pasienten, og å kartlegge sammenhengene mellom skulderfunksjon og helserelatert livskvalitet med standardiserte skjemaer som er reliable og valide. Økt kunnskap om skuldersmerte vil kunne bidra til mer preise vurderinger og tiltak for denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/820 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Yngve Røe
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet til Det medisinske fakultet, UIO, Nivå: Doktogradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK