Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


HoNOS PLUSS - et kvalitetsforbedrende registerprosjekt

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å samle inn klinisk relevante basis-data fra særlig akuttpsykiatriske pasienter som man ikke kan oppnå informert samtykke fra. Hovedverktøyet er HoNOS, som er et kortfattet og anerkjent kartleggingsinstrument for bruk i psykisk helsevern med 12 sentrale kliniske problemområder. Skjemaet med noen tilleggsdata ønskes brukt på alle våre innlagte pasienter som del av avdelingens utredning og behandling. Gjentatte skåringer kan dokumentere vesentlige endringer eller mangel på endringer under et behandlingsforløp. Prosjektet kalles PLUSS fordi det også inkluderer tllleggsdata i forhold til HoNOS: demografiske data, personnummer, diagnoser, eventuelle tvangsparagrafer-data samt utskrivingsinstans-data. Disse data vil genereres og lagres elektronisk etter fastlagte retningslinjer. Prosjektet vil gi konkrete og klinisk nyttige data om denne pasientpopulasjon og bidra til den faglige utviklingen av særlig den akuttpsykiatriske tjeneste.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1335 Prosjektstart: 11.03.2019 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ann Mari Kvalvik
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF


Behandlet i REK
DatoREK