Forskningsprosjekt


Forskjeller mellom schizofreni og traumerelatrete mentale lidelser

Vitenskapelig tittel:
Potential differences in auditory hallucinations, dissociation, anomalous self-experiences and neurocognition between schizophrenia and trauma related disorders

Prosjektbeskrivelse:
Schizofreni (SZ) og traumerelaterte lidelser (TRL) tilhører ulike sykdomsgrupper, men deler symptomer som hørselshallusinasjoner (H), dissosiative symptomer (DS) (uvirkelighetsfølelse) og kognitiv svikt. De med SZ kan også ha traumeerfaringer. Dette kan gjøre det vanskelig å differensiere lidelsene, samtidig skal de tilbys ulik behandling. Studier viser høyere nivå av selvforstyrrelser ved SZ enn ved andre psykiske lidelser og at selvforstyrrelser også er assosiert med andre symptomer ved SZ. Dette er den første studien som ser på mulige sammenhenger mellom H, DS, kognitiv svikt og selvforstyrrelser hos de med SZ og TRL, for å se om det er en forskjell mellom SZ og TRL når det gjelder dette. Metode: Kvantitativ tverrsnittstudie av 30 pasienter med SZ og 30 pasienter med TRL. Ved å kartlegge symptomer, inklusive H, DS og selvforstyrrelser, samt kognitiv fungering kan en ved hjelp av ulike analyser finne mulige forskjeller som kan ha betydning for diagnostisering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1267 Prosjektstart: 15.04.2019 Prosjektslutt: 14.04.2050

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elisabeth Haug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet HF.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK