Forskningsprosjekt


Livsverden og dialog i psykisk helsearbeid. En studie av endringsprosesser i nettverksorientert hjelp til unge i krise.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å bidra til økt forståelse av sammensatte endringsprosesser i psykisk helsearbeid. Konkret i denne studien utforskes dette sett gjennom blikket til den unge som selv mottar psykisk helsehjelp. Det er hans/hennes opplevelse, beskrivelser og vurderinger knyttet til det nettverksorienterte tilbudet som gir materiale til utdypet forståelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2973 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tore Dag Bøe
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Dialog og samhandling på Agder. Et forsknings- og fagutvilingsprogram innen psykisk helsearbeid. (Programbeskrivelse vedlagt)
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
17.08.2016 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst