Forskningsprosjekt


Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Vitenskapelig tittel:
The Norwegian Down Syndrome and Dementia Study

Prosjektbeskrivelse:
Personer med Downs syndrom (DS) har særlig høy risiko for å utvikle demens. Undersøkelser har vist at nær alle personer med DS har utviklet nevropatologiske forandringer forenelig med Alzheimers sykdom (AD) ved 35 – 40 års alder. Det er likevel stor variasjon i debutalder for kliniske symptomer på demens. Økt levealder blant personer med DS medfører at flere vil utvikle demens i årene som kommer. Den norske Downs syndrom- og demensstudien er et stort tverrfaglig forskningsprosjekt med nasjonal og internasjonal rekkevidde. Spesifikke problemstillinger vil belyses om potensielt forebyggende faktorer, utredning og diagnostisering, biologiske markører og faktorer som kan påvirke sykdomsutviklingen, samt oppfølging og tjenestetilbud etter diagnose. Prosjektet har et longitudinelt design. Studiepopulasjonen er personer med DS over 18 år, rekruttert ved norske habiliteringstjenester.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/812 Prosjektstart: 31.10.2019 Prosjektslutt: 31.10.2027

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Internt finansisert og søker ekstern finansiseringForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Materiale fra biobank:
Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten - NorKog
Mekanismer ved hjernesykdommer og normal aldring
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst