Forskningsprosjekt


Behandling og prognose av ulcerøs colitt

Vitenskapelig tittel:
Treatment and prognosis of ulcerative colitis at St. Olavs hospital

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å kartlegge sykdomsbyrde, yrkesdeltakelse, medisinsk behandling, kirurgiske prosedyrer, komplikasjoner, reoperasjoner og langtidsprognose for pasienter behandlet for ulcerøs kolitt ved gastroenterologisk og gastrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital. En slik kartlegging kan gi grunnlag for tiltak om det er slik at pasientene ikke får den behandlingen som gir dem gode nok forutsetninger til å kunne leve mest mulig normale liv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/526 Prosjektstart: 02.01.2020 Prosjektslutt: 15.06.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Arne Wibe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen utgifter, ingen finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt