Forskningsprosjekt


Hva hindrer bruk av prevensjon hos gravide tenåringsmødre i Ecuador

Vitenskapelig tittel:
Barriers to use of contraception among adolescent mothers in Quito, Ecuador

Prosjektbeskrivelse:
Studien foregår på sykehuset The Nueva Aurora Luz Elena Arismendy Hospital of Gynecology and Obstetrics (HGONA) i Quito, Ecuador. Det mangler kunnskap om mulige årsaker til det høye antallet tenåringsgraviditeter i Ecuador. Vi vil derfor utforske holdninger og erfaringer knyttet til prevensjon blant unge jenter. Vi skal utføre en kvalitativ studie, der vi vil intervjue jenter i alderen 12-19 år som nettopp har født på sykehuset. Målsettingen er å inkludere 12 - 15 personer. Vi vil bruke metoden "systematisk tekstkondensasjon" for å analysere dataene. Alle opplysninger og publikasjoner vil bli fullstendig anonymisert. Prosjektet planlegges gjennomført våren 2020.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/523 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin profesjon, Nivå: 5. studieår (semester IIIA)
Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt