Forskningsprosjekt


Effekt av røykestopp på kolesterolverdier, sykdomsaktivitet og risiko for hjerte- og karsykdom hos pasienter med revmatoid artritt

Vitenskapelig tittel:
Effect of smoking cessation on lipid profiles, disease activity and cardiovascular disease event rates in patients with rheumatoid arthritis

Prosjektbeskrivelse:
Røyking er både en risikofaktor for hjerte-karsykdom (HKS) og for utvikling av revmatoid artritt (RA). I tillegg har røykere med RA dårligere effekt av anti-revmatisk medikasjon enn ikke-røykere med RA. I denne studien vil vi vurdere effekten av røykestopp på sykdomsaktivitet og risikofaktorer for HKS, samt på risikoen for fremtidig HKS. Vi vil bruke data fra 10 sentre fra ATACC-RA kohorten, som består av RA pasienter som er fulgt i ca. 5 år, hvor detaljerte pasientkarakteristika ble innsamlet ved baseline og med HKS som utfall. Justerte varians og logistiske regresjonsanalyser samt Cox proportional hazards analyser vil brukes for å sammenlikne sykdomsaktivitet, HKS risikofaktorer og HKS hendelser hos RA pasienter som er røykere, tidligere røykere eller aldri har røkt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/807 Prosjektstart: 01.06.2019 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Grete Semb
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studiet har vært støttet med et stipend fra National Institutes of Health, NIAMS (R01AR46849). ATACC-RA har et utforpliktenede samarbeid med Eli-Lilly, hvor Eli-Lilly ikke har påvirkning på forskningsspørsmål, analyser, tolkning av disse eller publisering.

Ida Kristiane Roelsgaard er støttet med stipend fra Dansk Revmatisme Forbund (R137-A3935) og Trygfonden i Danmark (ID: 119298).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleie, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2019 REK sør-øst