Forskningsprosjekt


Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og helse - hvilken betydning har yrke?

Prosjektbeskrivelse:
Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer kan ha innvirkning på helse og bl. a. medføre økt sykelighet og økt sykefravær. I dette prosjektet ønsker man å undersøke sammenhengen mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og sykefravær i en generell befolkning og studere betydningen av yrke. Datamaterialet hentes fra HUNT 3, med kobling til Forløpsdatabasen trygd.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/512 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.07.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tonje Strømholm
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
22.08.2014 REK midt