Forskningsprosjekt


Remifentanil-nedtrapping og smerter etter adeno-/tonsillektomi hos barn

Vitenskapelig tittel:
Remifentanil tapering and post adenotonsillectomy pain in children: a randomized, placebo-controlled, double blind study

Prosjektbeskrivelse:
Tonsillektomi (fjerning av mandlene) er det vanligste operative inngrep hos barn (9200 barn per år i Norge) og kan gi betydelig postoperativ smerte. Remifentanil er et kraftig, ultra-kortvirkende opiod som brukes til smertelindring under kirurgi. Remifentanil har veletablert sikkerhetsprofil i pediatrisk anestesi. Studier i voksne viser at remifentanil brukt alene eller sammen med gassnarkose faktisk øker postoperativ smerte. Denne uheldige effekten ser ut til å kunne hindres ved å gi samtidig propofolnarkose, eller ved at remifentanil gradvis reduseres mot operasjonsslutt i stedet for å bli brått stanset. Denne smertestillende effekten av gradvis tilbaketrekning av remifentanil mot operasjonsslutt er ikke studert hos barn, selv om teknikken ville kunne ha betydelige positive kliniske implikasjoner. Vår planlagte studie er en enkelt-senter, dobbeltblind, randomisert, placebokontrollert studie i 1 - 10 år gamle barn som gjennomgår dagkirurgisk tonsillektomi eller adentonsillektomi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/881 EudraCT-nummer: 2019-001677-81 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 01.01.2030

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Signe Søvik
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil bli finansert av Anestesiavdelingen, Akershus Universitetssykehus.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Anestesiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst