Forskningsprosjekt


DNA metylering og behandlingsmekanismer ved tvangslidelse (OCD)

Vitenskapelig tittel:
DNA methylation in disease and treament mechanisms in OCD

Prosjektbeskrivelse:
Tvangslidelse (OCD) er en alvorlig, invalidiserende psykisk lidelse som oftest rammer i ung alder og som ubehandlet typisk blir kronisk. Det er kjent at det er både arvelig og miljø komponenter, men vi vet lite om forholdet mellom genetisk sårbarhet, miljøfaktorer, sykdomsutvikling og behandlingsrespons. Vi har utviklet et nytt behandlings format (Bergen 4 Day Treatment format) av den evidensbaserte behandlingsmetoden Eksponering og Responsprevensjon (ERP). Etter B4DT blir 70% av pasientene kvitt symptomene. Vi vil nå undersøke DNA metylering hos pasienter med OCD før de begynner med B4DT og etter. Målet er 1. å avdekke modifisering av miljø på DNA som er involvert i risiko for tidlig og sen sykdomsutvikling 2. å kartlegge sammenheng mellom genetiske faktorer og miljøfaktorer 3. å identifisere modifisering på DNA etter behandling 4. å identifisere modifisering som er asMetode: Analysere allerede innsamlet biologisk materiale (Biobank: 2014/75:Biomarkører ved angst og tvangslidelser),
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1097 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 01.05.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Biomarkører ved angst og tvangslidelser
Behandlet i REK
DatoREK