Forskningsprosjekt


Kvinner i rusbehandling

Vitenskapelig tittel:
Kvinner i gruppeterapi i behandlingen av rus og avhengighet.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke deltakernes erfaringer med et behandlingstilbud som gis ved Finnmarksklinikken, Karasjok. Ved døgnavdeling for rus og avhengighet er det igangsatt behandling i grupper bestående utelukkende av kvinner. Det planlegges å gjennomføre gruppe-intervjuer og individuelle intervjuer for å undersøke deltakernes opplevelse av tilstedeværelse og utbytte i en slik gruppe. Bakgrunnen for å prøve ut gruppeterapi i en gruppe med bare kvinner er at rusmiljøet kan være kvinneundertrykkende, og forekomsten av traumer, vold og overgrep mot kvinner er høyere enn i befolkningen for øvrig. Man tror derfor at det vil kunne være enklere for kvinner å snakke om temaer som er viktig for dem i en ren kvinnegruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/621 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trond Heir
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektledeer og prosjektmedarbeider gjør medarbeid knyttet til prosjektet på frivillig basis. Behandlingen som evalueres gjøres som del av klinisk virksomhet ved institusjonen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: spesialistoppgave rus og avhengighet, Nivå: spesialistoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst