Forskningsprosjekt


Injeksjonsbehandling med trombocyttkonsentrat ved tendinoser.

Prosjektbeskrivelse:
Bløtdelssykdommer, inkludert sene- og ligamentskader, representerer over 45 % av alle muskel- og skjelletskader. Sener binder muskler til skjellettet. De er utsatt for store mekaniske krefter og av den grunn veldig sensitive for skader ved overbelastning. Gjentatt og langvarig overbelastning forårsaker smårupturer av kollagenfibrene som fører til slitasjeforandringer som heter tendinitt eller tendinose. Skadde sener eller ligamenter har en reparasjonsevne, men reparasjonsvevet er av dårligere kvalitet enn normalt vev og har en betydelig svekket mekanisk styrke som innebærer økt risiko for nye skader. Reparasjonen er en langvarig prosess, og dårlig fysiologisk blodforsyning i selve senen er den viktigste årsaken til redusert reparasjonsevne. Histologiske studier fra kroniske tendinitter viser ikke en klassisk inflammasjon i senen, men en fibroblastisk og vaskulær reaksjon som også kalles angiofibroblastisk degenerasjon. Derfor fokuserer nye behandlingsalternativer på å stimulere inflammasjonsprosessen i stedet for å undertrykke den. De vanligste behandlingsalternativene bedrer ikke den dårlige reparasjonsevnen til senen, men har en mer palliativ/smertelindrende effekt. Steroidinjeksjoner er den mest brukte behandlingen, selv om det finnes en del studier som advarer mot bivirkninger som atrofi og permanente strukturelle forandringer i senen. NSAIDs som Ibux og Voltaren er også et hyppig brukt middel med god smertelindrende effekt, men samtidig har disse midlene en god del bivirkninger i form av dyspepsi og risiko for magesår eller nyreskade. Derfor fokuseres det nå på behandlingsstrategier som bruker kroppens egne celler og substanser til å styrke reparasjonsevnen, og samtidig unngå skadelige og uønskede bivirkninger. Alle nødvendige celler og vekstfaktorer til reparasjon av alt slags vev kan man finne i sitt eget blod. Vanligvis inneholder blod 93 % røde blodlegemer (erytrocytter), 6 % plater (trombocytter) og 1 % hvite blodlegemer (leukocytter). Trombocytter inneholder massevis av vekstfaktorer og cytokiner som er essensielle for enhver tilhelingsprosess i kroppen. Økt fokus på cellefysiologi, og bedre forståelse av trombocytters funksjon i kroppens tilhelingsprosesser har ført til nye konsepter for behandling av tilstander med dårlig eller manglende tilheling. Ved å konsentrere pasientens blod kan man ekstrahere en trombocyttkonsentrat hvor trombocyttkonsentrasjonen er 94 %. Dette representerer et naturlig konsentrat av vekstfaktorer og cytokiner som gir betydelig stimulering av tilheling hvis injisert lokalt ved skadet vev. Produktet er helt naturlig fordi det er hentet ut fra pasientens eget blod. Det gir derfor minimal risiko for uønskede bivirkninger som allergi, infeksjon eller GVHD (graft versus host disease). Metoden er nå brukt i mange medisinske spesialiteter som ortopedi (sene- og ligamentskader), nevrokirurgi, kar/thoraxkirurgi, urologi, oftalmologi og ved dårlig sårtilheling. Formål: Formålet med vår undersøkelse er å dokumentere om behandling med trombocyttkonsentrat er bedre enn de tradisjonelle behandlingsmetodene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1378 Prosjektstart: 01.11.2009 Prosjektslutt: 01.11.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Martin Polacek
Forskningsansvarlig(e):  Ortopedisk avdeling UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord