Forskningsprosjekt


Våking og verdighet

Vitenskapelig tittel:
Hva betyr våking / å våke over og hva innebærer våking for menneskers verdighet?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å utvikle en teorimodell om sammenhengen om våking over og verdighet i et omsorgsvitenskaplig perspektiv. Datainnsamlingen baserer seg på intervju. Det vil bli gjennomført samtaler med 5 pasienter på hospice, og 5 pasienter som har ligget på intensivavdeling. Videre vil det holdes samtaler med 8 pårørende, og 8 sykepleiere i de to ulike felt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/180 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dagfinn Nåden
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Vårdvitenskap (Omsorgsvitenskap), Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst
20.10.2011 REK sør-øst