Forskningsprosjekt


Risikofaktorer og biomarkører av tilbakevendende venøs tromboembolisme

Vitenskapelig tittel:
Risk factors and biomarkers of venous thromboembolism recurrence

Prosjektbeskrivelse:
Venøs tromboembolisme (VTE) er et samlebegrep for blodpropp i kroppens dype vener (dyp venetrombose) og i lungene (lungeemboli). VTE er en alvorlig tilstand som rammer omlag 6-8000 nordmenn hvert år. Risikoen for tilbakefall er høy etter en førstegangs VTE, og 30-40% av pasientene får residiv i løpet av en 10-års periode. Behandling med antikoagulantia reduserer risikoen for tilbakefall, men gir samtidig økt risiko for blødning. Det er derfor viktig å kunne skille mellom høy- og lav-risikopasienter, for å kunne gi forebyggende behandling for å unngå blodpropp hos de med høy risiko, samt unngå å påføre lavrisikopasientene unødvendig blødningsrisiko. I en kohortstudie av om lag 5000 pasienter med førstegangs VTE, inkludert og fulgt opp i perioden 2005-2018, vil vi undersøke om kliniske risikofaktorer og biomarkører for tilbakevendende VTE kan brukes til å predikere risiko og forebygge residiv med minst mulig risiko for blødning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/700 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.03.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne finansieringskilder. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsbiobank for blodsykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst