Forskningsprosjekt


Sirkulatorisk stabilitet under start av narkose gitt med propofol og remifentanil. En sammenliknende studie mellom moderat og lav remifentanildose

Vitenskapelig tittel:
“Haemodynamic stability during induction of general anesthesia with propofol and remifentanil: A randomized, controlled, double-blind study comparing medium and low remifentanil doses.”

Prosjektbeskrivelse:
Sovemiddelset propofol og opioidet remifentanil er to av de vanligste medikamentene ved start og vedllikehold av intravenøs narkose. Begge midlene påvirker sirkulasjonsorganene og kan gi lavt blodtrykk, puls og redusert hjerteminuttvolum. Ved å kombinere disse midlene kan en redusere dosene som er nødvendige for å innlede og vedlikeholde narkose. Det er begrenset forskning på sirkulasjonspåvirkningen under innledningsfasen av narkose når disse midlene kombineres, og det er uavklart om dosereduksjon av remifentanil reduserer denne sirkulasjonspåvirkningen. Denne studien skal undersøke om det er vesentlig forskjell i hjertets slagvolum, hjerteminuttvolum, blodtrykk og andre sirkulasjonsparametre målt med en overvåkningsmonitor (LiDCOplus) som tar utgangspunkt i endringer i pulskurveformen i håndpulsåren. Studiedeltakerne får tilfeldig tre forskjellige doser remifentanil, og deltakerne og behandlerne er ukjent med hvilken gruppe pasienten tilhører.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/498 EudraCT-nummer: 2019-000961-19 Prosjektstart: 01.03.2020 Prosjektslutt: 01.08.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Helge Sjøen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Fonna HF
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse FonnaForskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest