Forskningsprosjekt


Metabolsk profilering av maligne hjernesvulster

Vitenskapelig tittel:
Metabolic pathways in human brain tumours discerned by 13C stable isotope-resolved metabolomics (SIRM)

Prosjektbeskrivelse:
Ondartet hjernesvulst medfører betydelig nedsatt forventet levetid. Stoffskiftet i ondartede hjernesvulster er delvis anaerobt (glykolyse), og det finnes glykolysehemmere som har vært utprøvd uten hell. Det finnes og medikamenter som hemmer blodkarnydannelsen i svulster. Et slikt medikament er Bevazucimab, (Avastin), som ikke øker overlevelsen ved hjernesvulst. Hos rotter med hjernesvulst blir svulstcellene enda mer tilpasset anaerob metabolisme når de får Avastin. Vi mener derfor at en kombinasjonsbehandling med en glykolysehemmer og Avastin kan være effektivt mot hjernesvulst, og vil som ledd i et forskningsprosjekt for å undersøke dette studere glukosemetabolismen i hjernesvulster ved at pasienten gis glukose merket med isotopen 13C før operasjonen. Nedbrutt 13C-merket glukose vil bli undersøkt i blod og vev som fjernes ved operasjonen. 13C er en naturlig forekommende inert isotop av Carbon, og det har ikke vært rapportert bivirkninger av stoffet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/130 EudraCT-nummer: 2010-024195-26 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rolf Bjerkvig
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Metabolsk profilering av maligne hjernesvulster
Sluttmelding/publikasjon: Metabolsk profilering av maligne hjernesvulster
Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2011 REK vest
12.01.2012 REK vest
31.01.2018 REK vest