Forskningsprosjekt


Risiko for prostatakreft hos brannmenn: yrkeseksponering eller screeningeffekt?

Vitenskapelig tittel:
Prostate cancer risk ain firefighters: occupational exposure or screenig effect?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en del av en studie om yrkesbetinget kreftrisiko blant brannmenn. Tidligere studier har sett økt risiko for prostatacancer blant brannmenn. Brannmenn er utsatt for en rekke kreftfremkallende stoff, men det er ikke kjent at noen av disse øker risikoen for prostatakreft. Det er derfor et spørsmål om, og i hvilken grad, medisinsk overvåking bidrar til den økte risikoen. Vi vil undersøke om prostatakreft blant brannmenn skiller seg fra prostatakreft blant utvalgte yrkesgrupper (piloter, militære, politi) som potensielt også utsettes for regelmessig screening, og den generelle mannlige befolkningen. Prostatacancerpasienter diagnostisert fra 1960 vil bli kategorisert etter yrke (brannmann, politi, pilot, militær, «annet»), og sammenliknet mht. tumor aggressivitet (fra 2004), overlevelse og mortalitet (fra 1961). Lavere aggressivitet, bedre overlevelse og høyere dødelighet vil indikere at diagnostisk bias bidrar til den observerte overrisiko for prostatakreft blant brannmenn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/542 Prosjektstart: 11.02.2019 Prosjektslutt: 01.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD-stipendiat lønnes med midler fra ExtraStiftelsen, Det overordnete forskningsprosjektet Kreftrisiko blant brannmenn har følgende finansielle bidragsytere: Gjensidigestiftelsen/Det store Brannløftet, Fagforbundet, LO, Kreftforeningen, Oslo Brannkorpsforening, Brannmenn mot kreft, Arbeidstilsynet, ExtraStiftelsen og en innsamlingsaksjon blant brannvesen, kommuner og fagforeninger.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst