Forskningsprosjekt


Celle linjer og dyremodeller for ondartete lymfomer i hjernen

Vitenskapelig tittel:
Establishment of primary CNS lymphoma cell lines and animal models from patient biopsies

Prosjektbeskrivelse:
Primære CNS lymfomer (PCNSL) er ekstrem sjeldne hjernesvulster med dårlig prognose. Vis skal opprette celle linjer og dyremodeller fra pasientmaterialet som skal benyttes for å finne bedre behandling for pasienter. Biopsimaterialet skal hentes fra operasjonsstue og skal dissosieres for å få cellesuspensjon. Tumorceller skal kultiveres i forskjellige medier for å finne optimal medium. Opprettete cellelinjer skal implanteres i dyr får å etablere ortotopiske dyremodeller. Celler og dyremodeller skal testes for sensitivitet mot forskjellige medikamenter for å finne en bedre behandling. Cell linjer og dyremodeller skal karakteriseres på genomisk nivå og sammenligne med pasientprøvene. Videre skal vi bruke cellelinjer til basalforskning for å besvare viktige spørsmål som for eksempel finne faktorer som er viktig for B celle lymfom celle "homing" til hjernen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/476 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hrvoje Miletic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse VestForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Cellebiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest