Forskningsprosjekt


Etanolmetabolismen

Vitenskapelig tittel:
The effect of dietary supplement on breakdown of alcohol in the body

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse Dette er et prosjekt som skal gi ny kunnskap om et patentert kosttilskudd kan øke forbrenningen av alkohol i kroppen for derved raskere å fjerne alkoholen i kroppen. Produktet inneholder 8 ingredienser som sammen gjensidig nedbryter alkohol i kroppen belyst i tidligere forsøk hos noen få forsøkspersoner. Dette er en oppfølging hvor 10 friske frivillige menn som etter inntak av vodka den ene dagen observeres uten kostholdsproduktet og den andre dagen sammen med kostholdsproduktet i en åpen studie. Tiden det tar for å redusere alkohol promillen fra 1 promille til 0 promille vil bli bestemt. Eventuelle bivirkninger vil bli registrert. Studien vil derfor kunne besvare om kosttilskuddet kan øke nedbrytningen av alkohol i kroppen, og om kosttilskuddet er et sikkert produkt uten spesielle bivirkninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/593 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 01.06.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Zobrius Pharma- prosjekter er støttete av Norges ForskningsrådForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2019 REK nord