Forskningsprosjekt


Salazopyrin (Sulfasalazine) i kombinasjon med stereotaktisk strålebehandling av glioblastom residiv - en fase 1 studie

Vitenskapelig tittel:
Phase I trial combining Sulfasalazine and Gamma Knife Radiosurgery for recurrent glioblastoma

Prosjektbeskrivelse:
Glioblastom er den vanligste formen for hjernekreft og forventet overlevelse er kort. Svulstene residiverer på tross av operasjon, strålebehandling og cellegift. Det er ikke konsensus for hva som da er beste behandling. Ytterligere kirurgi og konvensjonell strålebehandling er forbundet med høy risiko og svulstene utvikler resistens mot cellegift. Stereotaktisk strålebehandling øker overlevelsen i retrospektive studier, men må gis i lave doser for å unngå bivirkninger. Sulfasalazin (SAS) øker antallet svulstceller som dør på grunn av stråling og forlenger overlevelsen i dyreforsøk. Effekten skyldes redusert produksjon av Glutathione, en antioksidant som normalt beskytter svulsten mot stråling. Målet er å kartlegge bivirkningsprofilen til SAS i kombinasjon med stråling i en fase 1 studie med 12-24 pasienter og bestemme optimal dose for en fase 2 studie. Det vil være av stor betydning å kunne øke stråleeffekten på kreftcellene uten samtidig å øke den skadelige effekten på normal hjerne.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1107 EudraCT-nummer: 2019-002110-40 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2037

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bente Sandvei Skeie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi vil søke om finansiering til prosjektet fra Helse-Vest, Kreftforeningen og/eller Bergens forskningsstiftelse. Økonomisk avtale mellom forsker, institusjon og oppdragsgiver vil ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK