Forskningsprosjekt


Diabetiske fotsår: Kortere behandlingstid ved hjelp av tilpasset filtavlastning?

Prosjektbeskrivelse:
Siden 2015 har Kirurgisk poliklinikk ved Molde Sjukehus drevet et tverrfaglig diabetisk fotsårteam. Filtavlastning brukes som behandlingsmetode for diabetiske fotsår. Det finnes svært få studier som dokumenterer effekten av filtavlastning, men vår erfaring tilsier at denne behandlingen har god effekt. Vi ønsker å tilpasse behandlingen best mulig for denne pasientgruppen. Vi ønsker derfor å sammenligne to ulike tilnærminger til filtavlastning. Dette er metoder som allerede er i bruk på Kirurgisk poliklinikk, men vi ønsker å systematisk dokumentere og evaluere effekten av disse behandlingene. Målet for dette prosjektet er å undersøke om diabetiske fotsår tilheler raskere dersom filtavlastningen er spesialtilpasset ukentlig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/266 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tone Seim Fuglset
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om finansiering fra internt forskningsfond i Klinikk for Kirurgi, til frikjøp av sykepleier Ida Gule for gjennomføring av prosjektet, samt innleie av vikar.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK midt