Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Kvalitet på hjerte-lungeredning inne på og utenfor sykehus

Vitenskapelig tittel:

Kvalitet på hjerte-lungeredning intra- og prehospitaltProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Studiens formål er å utforske kvalitet på hjerte-lungeredning (HLR) gjennomført av helsepersonell inne på sykehus, samt utalarmert personell ved hjertestans utenfor sykehus. Dette gjøres ved at data fra hjertestartere (lagret i en datachip i den enkelte defibrillator) hentes ut og sammenlignes med data fra det lokale hjertestansregisteret. Alle hjertestartere ved Sykehuset Østfold har påkoblet en enhet (Q-CPR meter) som måler kvalitet på brystkompresjoner ved HLR, både i forhold til dybde, frekvens, hands-on tid og oppslipp mellom kompresjoner. En vil derfor få mulighet til en fullstendig oversikt over forløpet ved alle hjertestanshendelser, både i forhold til bruk av defibrillator og kvalitet på HLR. Resultatene vil evalueres etter gjeldende retningslinjer for HLR, og pasientdata vil ses i sammenheng med overlevelse og justeres for påvirkende faktorer som første hjerterytme, bevitnet status, komorbide tilstander, tidligere tilfeller av hjertestans og innleggelsesdiagnose i sykehus. Beregnet antall forskningsdeltakere på sykehus er 280 da dette er antallet hjertestans man forventer tilgang til når det gjelder data på sykehusets hjertestartere i den aktuelle tidsperioden (2015-2019). Eksakt antall hendelser før dataene er fysisk hentet ut fra datachip fra hjertestarterne utenfor sykehuset er foreløpig ukjent for gitte tidsperiode. Søknaden gjelder dispensasjon fra taushetsplikt for innhenting av helseopplysninger fra pasientjournal (om overlevelse).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/351 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann-Chatrin Leonardsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF


Behandlet i REK
DatoREK
19.03.2019 REK sør-øst