Forskningsprosjekt


Betydning og omfang av statin-frie perioder i forbindelse med svangerskap, hos kvinner med familiær hyperkolesterolemi i forhold amming og hjerte-kar risiko

Vitenskapelig tittel:
FH women and pregnancy off-statin periods in relation to breastfeeding and cardiovascular risk.

Prosjektbeskrivelse:
Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en arvelig sykdom assosiert med høyt kolesterol fra fødsel og prematur hjertesykdom. I motsetning til den generelle befolkningen, så får kvinner med FH hjertesykdom i samme alder som menn. Grunnen kan være at kvinner har lengere perioder uten behandling med kolesterolsenkende medikamenter (f.eks. ved planlegging av svangerskap og under og amming). På grunn av den mulige risikoen for foster, er statinbruk kontraindikert under svangerskapet og i dag frarådes statinbruk under planlegging av graviditet, under svangerskapet og i ammeperioden. Det finnes i dag ingen kunnskap om hvor mange år uten statinbruk en kvinne med FH har i forbindelse med familieplanlegging. Det finnes heller ingen kunnskap om dette stop av statinbruk har betydning for om kvinner med FH ønsker å amme og hvor lenge de evt. ammer, og om kvinner opplever uheldige hendelser i forbindelse med svangerskapet. Vi ønsker å gjennomføre en anonymisert spørreundersøkelse blant FH-kvinner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/315 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 01.08.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kirsten Holven
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av egne driftsmidler ved Universiteteti OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Studium i klinisk ernæring, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst