Forskningsprosjekt


En randomisert studie om utprøving av levertransplantasjon hos pasienter med tykk-eller endetarmskreft

Vitenskapelig tittel:
A Randomized Controlled Clinical Trial to Evaluate the Benefit and Efficacy of Liver Transplantation as Treatment for Selected Patients with Liver Metastases from ColoRectal Carcinoma -SECA II study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som mål å undersøke om levertransplantasjon gir økt levetid, mindre bivirkninger og bedre livskvalitet sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter med spredning til leveren etter operasjon for kreft i tykktarmen eller endetarmen. For pasienter med denne kreftform med metastaser til lever er 5 års overlevelse bare 5-10%. Levertransplantasjon er i dag en etablert behandling for visse andre sykdommer. Levertransplantasjon skal sammenlignes med best tilgjengelig kjemoterapi. Pasientene vil derfor bli randomisert til fortsatt kjemoterapi eller til levertransplantasjon. Det skal inkluderes 60 pasienter, 30 til levertransplantasjon og 30 til kontrollgruppen. Det skal også undersøkes om analyser av blod, lever og benmargsprøve kan angi hvem som får tilbakefall av sykdommen etter levertransplantasjon. Disse analyser inkluderer DNA/mRNA array undersøkelser. Ved hjelp av biologiske markører vil en på denne måten undersøke om det er mulig å selektere pasienter med 5 års overlevelse på over 50 %. For denne grupppen antas det at levertranplantasjon kan bli standard tilbud. Det er tidligere gjort en åpen ikke-randomisert pilotstudie, REK S-05409, som har vist at mange pasienter har betydelig lengre overlevelse enn forventet og at de har god livskvalitet. Det søkes om å opprette en ny forskningsbiobank som kalles ”SECAII”. Ansvarlige for biobanken er Svein Dueland og Aksel Foss. Blod- og vevsprøvene og data vil bli lagret avidentifisert i 15 år etter prosjektslutt i 2026
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2856 Prosjektstart: 10.01.2011 Prosjektslutt: 30.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Svein Dueland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
08.12.2011 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
11.02.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst