Forskningsprosjekt


Pasientresultater etter ortopediske inngrep - (SAFEORT-NORU-P)

Vitenskapelig tittel:
Exploring patient outcomes in ortopedic surgery in Russia and Norway (SAFEORT-NORU-P)

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en studie av smerter, funksjon og livskvalitet hos pasienter som får innsatt kneprotese i St.Petersburg, Russland. Omlag 1 av 5 har liten/ingen nytte av kneprotesekirurgi. Studien undersøker et omfattende utvalg kirurgiske og personlige faktorer og deres betydning for resultatet. Målsetningen er å undersøke sammenhengen mellom kirurgiske og personlige faktorer, og resultatet ett år etter operasjonen. Denne longitudinelle studien er allerede gjennomført ved Russian Institute of Tramatology and Orthopaedics og har inkludert 1122 pasienter fra 2016-2018. Data ble innhentet til fire målepunkter, preoperativt, perioperativt, etter 6 og 12 mnd. Flere delspørsmål vil undersøkes. 1) Betydningen av ulike implantater, 2)pasienters preoperative psykologiske status, 3)intra- og perioperative faktorer, 4)pasientens generelle helsetilstand og samsykdommer. Studien forventes å gi kunnskap om kneprotesekirurgi i Russland og hvilke faktorer som har betydning for behandlingsresultat.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1169 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anners Lerdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det norske Helse- og omsorgsdepartementet (SAFEORT-NORU-prosjektet)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK