Forskningsprosjekt


Stockholm3 testens plass i active surveillance av prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
The STHLM3 AS NorDCaP study. The ability of the Stockholm3 test to predict upgrading of patients with prostate cancer on active surveillance

Prosjektbeskrivelse:
Prostatakreft er den hyppigst diagnostiserte krefttilstanden i Norge. Imidlertid har en majoritet av de som får diagnosen en lite aggressiv form av sykdommen som normalt ikke gir symptomer eller påvirker leveutsikten til pasienten. Siden behandling av prostatakreft kan medføre komplikasjoner eller plager som reduserer livskvaliteten til pasienten anses det etisk mest riktig å avvente aktiv behandling av disse pasientene. De blir isteden fulgt opp med et aktiv overvåkningsprogram for å kunne fange opp de pasientene som likevel utvikler en kreftform som bør behandles. Stockholm3 testen er en ny blodprøve som har vist seg bedre egnet til diagnostikk av aggressiv prostatakreft enn dagens test, prostataspesifikt antigen (PSA). I dette prosjektet vil vi analysere om Stockholm3 testen er i stand til å skille ut de pasienter som er under aktiv overvåkning som bør behandles.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/273 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Svein Reidar Kjosavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NordForsk har bevilget 2.3 millioner euro til det nordiske forskningssamarbeidet / NorDCaP satsningen. 
Dette prosjektet er en av arbeidspakkene som inngår i dette prosjektsamarbeidet. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.03.2019 REK vest