Forskningsprosjekt


Traumepasienters opplevelse av sykehus og rehabilitering

Vitenskapelig tittel:
Trauma patients and their experience of hospitalization and rehabilitation – A qualitative study exploring the patient perspective

Prosjektbeskrivelse:
I Norge utgjør traumepasienter en stor pasientgruppe, i 2017 ble det behandlet i underkant av 8000 fysiske traumer. Tross det høye antallet finnes det veldig lite forskning om disse pasientene. Denne studien har som formål kartlegge å hva tidligere traumepasienter synes om behandlingen de har mottatt ved norske sykehus. Dette er et kvalitativt prosjekt som vil benytte intervju av enkeltpasienter som metode. Det er to sentrale aspekter denne studien ønsker å belyse: hva synes disse pasientene er de største utfordringene i tiden etter ulykken? Er det aspekter av dagens kliniske praksis hvor det er rom for forbedring? En studie som dette har aldri før blitt gjennomført i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/402 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embetsstudium, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord