Forskningsprosjekt


Agitasjon ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Vitenskapelig tittel:
Agitation at admittance to a psychiatric acute department.

Prosjektbeskrivelse:
Agitasjon er en tilstand som forekommer ved en rekke ulike lidelser som ofte krever spesifikk akuttbehandling. Agitasjon er et vanlig symptom forut for aggressive hendelser rettet mot andre, men også hos suicidale. Studiens formål er å evaluere kliniske forskjeller av agitasjon i ulike diagnostiske grupper. 400 deltakere skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/137 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 28.02.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arne Einar Vaaler
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Diverse PhD, Nivå: Dr grad
Behandlet i REK
DatoREK
18.03.2011 REK midt
23.08.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt
28.02.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt
05.02.2016 REK midt
09.06.2017 REK midt
24.04.2019 REK midt