Forskningsprosjekt


CCX114644: En åpen forlengelsesstudie for å evaluere sikkerheten av behandling med GSK1605786A hos pasienter med Crohn's sykdom

Vitenskapelig tittel:
CCX114644: An Open-Label Extension Study to Assess the Safety of GSK1605786A in Subjects with Crohn’s Disease.

Prosjektbeskrivelse:
Crohn's sykdom er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom hovedsakelig lokalisert i siste del av tynntarmen og i tykktarmen. Sykdommen krever langvarig behandling og medfører en betydelig sykdomsbyrde. Medikamentell behandling omfatter bl.a. kortikosteroider og immunhemmende preparater, men for noen er behandling med disse legemidlene uten effekt, mens andre opplever alvorlige bivirkninger. Ulempen med de nyere biologiske legemidlene som f.eks. TNFα-hemmere er at man har observert at effekten gradvis avtar over tid. GSK1605786A virker på en annen måte enn behandlinger som per i dag er tilgjengelig, og hensikten med denne åpne studien er å undersøke sikkerheten og toleranse for GSK1605786A ved vedlikeholdsbehandling over en lengre periode hos pasienter med Crohn’s sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3012 EudraCT-nummer: 2010-022384-35 Prosjektstart: 04.04.2011 Prosjektslutt: 01.08.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten H. Vatn
Forskningsansvarlig(e):  GlaxoSmithKline
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst