Forskningsprosjekt


CCX114157: Effekten og sikkerheten av vedlikeholdsbehandling med GSK1605786A hos pasienter med Crohn's sykdom

Vitenskapelig tittel:
CCX114157: A 52 week Randomised, Double-blind, Placebo-Controlled Study to Investigate the Efficacy and Safety of GSK1605786A in the Maintenance of Remission in Subjects with Crohn’s Disease.

Prosjektbeskrivelse:
Crohn's sykdom er en kronisk inflammatorisk tarmsykdom hovedsakelig lokalisert i siste del av tynntarmen og i tykktarmen. Sykdommen krever langvarig behandling og medfører en betydelig sykdomsbyrde. Medikamentell behandling omfatter bl.a. kortikosteroider og immunhemmende preparater, men for noen er behandling med disse legemidlene uten effekt, mens andre opplever alvorlige bivirkninger. Ulempen med de nyere biologiske legemidlene som f.eks. TNFα-hemmere er at man har observert at effekten gradvis avtar over tid. GSK1605786A virker på en annen måte enn behandlinger som per i dag er tilgjengelig, og hensikten med studien er å undersøke effekt og sikkerhet av GSK1605786A ved vedlikeholdsbehandling hos pasienter med Crohn’s sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2942 EudraCT-nummer: 2010-022383-12 Prosjektstart: 04.04.2011 Prosjektslutt: 01.07.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Morten H. Vatn
Forskningsansvarlig(e):  GlaxoSmithKline
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ga nyttig erfaring for design og implementering av lignende studier i fremtiden
Behandlet i REK
DatoREK
08.12.2010 REK sør-øst
30.11.2011 REK sør-øst