Forskningsprosjekt


Reduksjon i unødvendig bruk av antibiotika til nyfødte barn

Vitenskapelig tittel:
Antibiotic stewardship for standardization and reduction of unnessesary antibiotic exposure in Neonatal Intensive Care Unit within a Health Care Trust in Western Norway and beyond.

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å vise om det er mulig å harmonisere rutiner for antibiotika hos nyfødte barn og redusere forbruket av antibiotika i alle fire nyfødtintensiv avdelingene i Helse Vest uten at dette går ut over pasientsikkerheten. Vi ønsker å gjøre dette ved å implementere en intervensjon som har vist seg suksessfull ved en av nyfødtintensiv avdelingene allerede.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/401 Prosjektstart: 15.03.2019 Prosjektslutt: 15.03.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Siren Irene Rettedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har Phd midler til å følge opp databehandlng i prosjektet. Prosjektet kan ellers gjennomføres i klinikken som en del av daglig drift. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord
14.03.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord