Forskningsprosjekt


Posttraumatisk og postkirurgisk benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV)

Vitenskapelig tittel:
Post-traumatic and post-surgical Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsprosjektet er å studere i hvor stor grad svimmelhet etter hodeskade (studie 1) og kolesteatomoperasjon (studie 2) skyldes krystallsyken (BPPV). Studie 1 er en single center prospektiv observasjonsstudie. Studie 2 er en single center prospektiv og retrospektiv observasjonsstudie. Hodetraume og de kolesteatomopererte pasientene undersøkes henholdsvis på undersøkelsesbenk og i rotasjonsstol. Eventuell posisjonsnystagmus (bestemte øyebevegelser) vil bli filmet og analysert med videobriller. Er øyebevegelsene forenlig med krystallsyken vil dette bli notert, samtidig som pasienten henvises til ØNH-spesialist for videre utredning og eventuelt behandling. Pasientene blir også bedt om å svare på et spørreskjema (Dizziness Handicap Inventory), på undersøkelsesdagen, og én og seks uker etter undersøkelsen. Tre måneder etter undersøkelsen vil det være telefonoppfølging. Dette vil gi ny kunnskap om utvikling av krystallsyken etter hodeskade og kolesteatomoperasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/400 Prosjektstart: 15.04.2019 Prosjektslutt: 24.06.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Greg Eigner Jablonski
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerlinjestipend fra Forskerlinjen ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinje/medisin, Nivå: Modul 2
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord
14.03.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord