Forskningsprosjekt


Kreftrisiko blant ansatte i aluminiumsindustrien

Prosjektbeskrivelse:
Kreftregisteret har siden ca 1980 vært involvert i studier av kreftforekomst i norsk aluminiumsindustri. Forskningsaktiviteten var særlig stor på 1990-tallet med en rekke viktige vitenskapelige publikasjoner i perioden 1992-2000, og en doktoravhandling i 2000. Denne søknad gjelder forlenget oppbevaring av kohortdata for senere forskning. Det foreligger ingen protokoll for noe forestående forskningsprosjekt, men de grunnleggende data som materialet bygger på gjengis i punktene nedenfor. Vi viser også til den sist publiserte artikkel fra år 2000 som gir godt innblikk i både metode, resultater, publiseringsmåte og nytteverdi (se øvrige vedlegg: "Romundstad&al...pdf")
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/877 Prosjektstart: 02.01.1990 Prosjektslutt: 30.06.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.03.2010 REK sør-øst
27.05.2010 REK sør-øst