Forskningsprosjekt


Ultralyd med kontrast ved brystdiagnosikk - pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Sammenlikning av dynamisk kontrastopptak ved ultralyd og MR med intravenøs kontrast i svulst og brystvev hos pasienter med påvist brystkreft, -en forstudie for vurdering av egnet utstyr og analyseverktøy.

Prosjektbeskrivelse:
Hos pasienter med brystkreft er nydannelse av blodkar en viktig faktor for vekst og utvikling av svulsten. Denne økte blodkartettheten, og dermed økte blodgjennomstrømningen kan fremstilles ved undersøkelser med kontrast gitt via blodbanen. Flere modaliteter kan benyttes. Magnettomografi (MR) med kontrast benyttes rutinemessig i brystkreftdiagnostikken. Ultralyd med kontrast av bukorganer er en etablert undersøkelse i Norge, men innenfor brystdiagnostikken har metoden ennå ikke blitt tatt regelmessig i bruk. Flere studier viser at svulster har likheter i kontrastoppladningsmønster ved ultralyd og MR. Med denne pilotstudien vil vi ta i bruk vårt analyseverktøy for å analysere og sammenligne kontrastkurver i verifiserte kreftsvulster. Dette vil gi grunnlag for videre studier av oppfølging av brystkreftbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/354 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.03.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Sofie Frøyshov Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Østfold, Avdeling for bildediagnostikkForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst