Forskningsprosjekt


Virkningen av å utføre orale hygienetiltak blant brukere i hjemmesykepleien i Sør-Norge

Vitenskapelig tittel:
Impact of simple intervention measure on oral hygiene status among users of home-based care services in South Norway

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal utforske om jevnlige hjemmebesøk fra tannpleier bidrar positivt til tannhelse hos brukere som mottar hjelp fra hjemmesykepleien. En prospektiv kontrollert klinisk studie. Forskningsspørsmål som stilles er blant annet om hvor god tannhelse brukere med hjemmesykepleie har og hvordan de måler egen livskvalitet opp mot tannhelsen sin. Også hvilke utfordringer brukerne av hjemmesykepleien møter i forbindelse med ønsket om å benytte seg av fri tannbehandling. Alle brukerne får hjemmebesøk av tannpleier for registering av tannstatus i baseline og spørreundersøkelse om blant annet oral relatert livskvalitet. Ett år etter baseline, gjentas samme registrering av tannstatus og spørreskjema for alle brukerne. Intervensjonsgruppen får tannpleier på hjemmebesøk med tilbud om tannundersøkelse og råd om tannhelse hver 3 måned uten registeringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/681 Prosjektstart: 03.06.2019 Prosjektslutt: 10.03.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elwaleed Mustafa
Forskningsansvarlig(e):  Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet utføres som en del av mandatet til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, det er dermed ikke behov for ekstern finansiering.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Gerodontologi, Nivå: Videreutdanning
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst