Forskningsprosjekt


ICD 10 koder som kartleggingsverktøy for pasientskader

Vitenskapelig tittel:
Er et utvalg av ICD-10 koder like sensitivt som Global Trigger Tool for å kartlegge pasientskader?

Prosjektbeskrivelse:
Problemstillingen er "Avdekker bruk av ICD-10 koder i pasientjournaler færre pasientskader enn ved Global Trigger Tool?. Studien er en tverrsnittsstudie, data innsamles retrospektivt. Global Trigger Tool (GTT) er en strukturert gjennomgang av et antall tilfeldige pasientjournaler, og gjennomføres ved alle Helseforetak i Norge. Målet ved bruk av GTT er å følge raten av pasientskade over tid. Metoden er tidkrevende, og vi ønsker å se om gjennomgang av journaler med ICD-10 koder (diagnosekoder) finner like mange pasientskader som GTT, og det dermed kan erstatte eller være et supplement til GTT. Vi skal plukke ut relevante ICD-10 koder som skal kjøres gjennom datasettet. En positiv kode vil i seg selv ikke kunne si om det har skjedd en pasientskade, så for å verifisere funnet må vi gå gjennom pasientjournalen for å bekrefte eller avkrefte en eller flere pasientskader. Funnene fra gjennomgangen med ICD-10 koder vil sammenlignes med funn fra GTT metoden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/304 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 15.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Barthold Vonen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT dekker administrative utgifter opp til 2000,- og innenlandsreise på opp til 1500,- når det er relevant.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst