Forskningsprosjekt


The ALIENS Study: kan kunstig intelligens bidra til å redusere bruken av antibiotika hos nyfødte? (delstudie 3: prospektiv studie)

Vitenskapelig tittel:
The ALIENS Study: Using ArtificiaL IntelligencE in Neonatal Sepsis. Can exposure to antibiotics be reduced with the aid of Bayesian Networks?

Prosjektbeskrivelse:
En sjelden gang får nyfødte sepsis allerede ila. sine første levedøgn. For å unngå alvorlige sekveler eller død bør antibiotikabehandling startes på mistanke, allerede før definitive tegn på sepsis foreligger. Dessverre så viser studier at klinisk vurdering av barnets risiko for sepsis har lav treffsikkerhet - når fasiten foreligger i form av vekst i blodkultur noen dager senere, så finner man at de aller fleste nyfødte som fikk antibiotika ikke hadde behov for det allikevel. Slik overforbruk av antibiotika bidrar både til økt antibiotikaresistens og forstyrret tarmflora hos barnet selv. Vi ønsker å utvikle en kalkulator som tar i bruk bayesianske nettverk, dvs. metoder innenfor kunstig intelligens, for å bedre denne treffsikkerheten og predikere behov for antibiotika på et tidligere tidspunkt enn det som ellers hadde vært mulig med eksisterende metoder. Da slike verktøy evner å kontinuerlig forbedre seg med tiden forventer vi at antibiotikabruk kan reduseres betydelig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/233 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2034

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jobin K. Varughese
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra involverte sykehus, tilgjengelige fond for forskningsmidler, og offentlige legater.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
06.03.2019 REK vest