Forskningsprosjekt


Hjerteultralyd med høy billedrate hos barn og ungdom

Vitenskapelig tittel:
Cardiac High Frame Rate Imaging in Children

Prosjektbeskrivelse:
Innen hjertemedisin er det behov for visualisering og kvantifisering av sykdomsprosesser og hvordan disse påvirker hjertets funksjon. Ultralyd (ekkokardiografi) er den foretrukne avbildningsmetode ved undersøkelse av barn med hjertesykdom. Hos barn kan vurdering av hjertefunksjon, spesielt fylningsfasen (diastole), være utfordrende pga begrensninger i dagens ultralyd-teknologi. Ultralyd-gruppen ved NTNU har innen den nylig utviklede modaliteten "ultralyd med svært høy billedrate" utviklet nye metoder som muliggjør visualisering av komplekse blodstrøms-mønstre i hjertekamrene og unik kvantitering av diastolisk funksjon og stivhet av hjertemuskelen. Vi ønsker å undersøke om disse nye metodene gir pålitelige resultater og om de er praktisk anvendbare i en gruppe friske barn 0-18 år. Vi vil sammenligne syke hjerter med friske hjerter. Målet er bedre metoder for måling av hjertefunksjon hos barn og for diagnostisering og oppfølging av hjertesykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/251 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 01.03.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siri Ann Nyrnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Midt-Norge, samarbeidsorganet. Kristian Sørensen: 50% PhD-stipend 6 år. Siri Ann Nyrnes: 50% postdoktorstipend 6 år. Solveig Fadnes: 100% forskerstipend, 3 år.

CIUS: Luc Mertens 10% stilling som benyttes til å dekke forskningsopphold i Trondheim.

GE Vingmed bidrar med forskningsskanner på St. Olavs Hospital og ved SickKids Hospital.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk teknologi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK midt
05.06.2019 REK midt