Forskningsprosjekt


Polymorfismer i vitamin D systemet og helse

Vitenskapelig tittel:
Polymorphisms in the vitamin D system and health

Prosjektbeskrivelse:
Det er gode holdepunkter for at vitamin D er av betydning for helsen. Nivået av vitamin D (25(OH)D) i blodet er avhengig både av arvefaktorer og av livsstil faktorer, og en rekke genetiske polymorfismer (genetiske varianter) som påvirker 25(OH)D nivået er identifisert. Livsstil faktorer betyr mye for helsen, og det er derfor vanskelig å si om sammenhengen mellom helse og vitamin D er kausal eller ikke. På den annen side er polymorfismene ikke påvirket av miljøet, og effekten av polymorfismene er livslang. Fra Tromsø undersøkelsen er DNA tilgengelig fra ca 27.000 personer, og det er opprettet registre for hjerteinfarkt, diabetes, beinbrudd, slag, aorta stenose og venetrombose. I tillegg er det nasjonale registre for kreft og død. I denne studien vil vi relatere polymorfismene for vitamin D til sykdomsregistrene. Hovedkostnaden i prosjektet er å fremskaffe DNA, så vi vil derfor også analysere polymorfismer som er relatert til andre hormonsystemer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2913 Prosjektstart: 01.12.2010 Prosjektslutt: 15.10.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Jorde
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord
25.10.2012 REK nord
13.09.2018 REK nord