Forskningsprosjekt


Norsk Multisenter Studie om Distal Ulna Reseksjon vs Protese

Vitenskapelig tittel:
Norwegian Distal Ulna Resection vs Replacement (NORDURR) Study - a prospective randomized multi-center study

Prosjektbeskrivelse:
Artrose i et ellers stabilt distalt radioulnar (DRU) ledd er ofte følge etter gjennomgått håndleddsbrudd, leddbåndskade eller generell leddsykdom. Intakt DRU ledd er viktig for normal vektoverføring fra hånden til underarm. Artrose i DRU ledd kan føre til smerter og begrenset underarmrotasjon. Standardprosedyre er reseksjon av ulnahode (Darrach’s prosedyre). Da blir det ikke lenger kontakt i affiserte leddflate, men noen pasienter kan oppleve smertefull kontakt eller instabilitet mellom underarmsknokler. Ved erstatning av ulnahodet med protese kan vektoverføringen og stabilitet i DRU leddet bli mindre affisert. Det er publisert flere studier med gode langtidsresultater etter både reseksjon og ulnahodeprotese, men disse har aldri vært sammenliknet, og det er usikkert hvilken som gir det beste kliniske resultat og færrest komplikasjoner. Målet med denne studien er å sammenlikne resultatene av Darrach’s prosedyre med ulnahode protese i en prospektiv, randomisert multisenter studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/364 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 31.12.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Istvan Zoltan Rigo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Behandlingen finansieres av offenlig helsevesen, driftskostnadene dekkes av ansvarlig institusjun.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst