Forskningsprosjekt


Effekt av fysioterapi til for tidlig fødte barn

Vitenskapelig tittel:
Early parent-administrated physiotherapy to infants born preterm. Outcome at school age.

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen vil gi kunnskap om langtidseffekten av fysioterapi til barn født for tidlig, som har deltatt i en tidligere studie. 153 barn født i perioden 2010-2014, deltok. Halvparten fikk tre uker med trening før terminalder. De som hadde fått denne treningen viste større framgang i motorisk utvikling etter tre uker, sammenlignet med kontrollgruppen. Forskningsspørsmål vi søker å besvare er om det er sammenheng mellom tidlig fysioterapi, motorisk fungering, grad av fysisk aktivitet eller mental helse og livskvalitet hos barn som er født for tidlig, ved 7-10 år, en alder da mindre vansker ofte kan bli tydelige. En ny gruppe barn som ikke er født for tidlig vil også bli invitert til å delta. Deltakerne vil bli bedt om å gjennomføre tester for fin- og grovmotorikk, og de vil bli bedt om å gå med en aktivitetsmåler festet på lår og rygg en uke for å måle fysisk aktivitet. Foreldrene vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema for registrering av mental helse og livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/589 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.01.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tordis Ustad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres fra Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) med lønn til prosjektleder (postdoc stilling) og til testere ved de tre samarbeidene sykehusene.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2019 REK nord