Forskningsprosjekt


Effekt av migrene på livskvalitet i en ikke-kontrollert, virkelig befolkning, som behandles med Aimovig™ (erenumab) i de nordiske landene

Vitenskapelig tittel:
Impact on Migraine-related Quality of Life in a non-controlled, real-world Population in the NoRdics treated with AimOVig™ (erenumab) (The IMPROVE study)

Prosjektbeskrivelse:
Migrene er en nevrologisk sykdom og er en betydelig årsak til uførhet/nedsatt arbeidsevne over hele verden. Erenumab er godkjent som forebyggende behandling av migrene hos voksne. I denne ikke-intervensjonsstudien vil det bli samlet inn data relatert til sykdomsbyrden i real-world populasjonen, mens pasientene står på erenumab-behandling i henhold til klinisk praksis og forskrevt bruk. I prosjektet vil disse observasjonsdata fra klinisk praksis brukes til å kartlegge livskvalitet (QoL) av migrenepasienter i de skandinaviske landene som får behandling med erenumab.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/303 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 01.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Christine Poole
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av legemiddelfirmaet Novartis. Økonomisk avtale mellom institusjon og oppdragsgiver ettersendes.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst