Forskningsprosjekt


Vaksinestudie med dendritiske celler hos pasienter med tilbakefall av eggstokk kreft

Prosjektbeskrivelse:
Flere enn 60 % av pasientene som behandles med standard behandling mot eggstokkreft får tilbakefall. Ved tilbakefall etter 6 måneder responderer ofte pasientene på gjentatt platinum kombinasjons behandling. Pasienter med forverring under behandling eller tilbakefall ≤6 måneder karakteriseres imidlertid som kjemoterapiresistente. I prosjektet skal man gi resistente pasienter en vaksine fremstilt fra celler med eggstokkreft stamcelleegenskaper. I tillegg skal det gis en vaksine rettet mot proteiner som er viktige for overlevelsen av kreftceller. En slik vaksine er testet for ondartet føflekkreft uten registrerte alvorlige bivirkninger. Den er også under utprøving for prostatakreft. Studiens primære mål er å registrere bivirkninger, men man skal også måle immunrespons og den kliniske behandlingseffekten. 20 pasienter skal inkluderes i studien som er en åpen pilotstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3277 EudraCT-nummer: 2010-020233-53 Prosjektstart: 01.01.2011 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Steinar Aamdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Genterapiprogram ved Radiumhospitalet
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst
13.04.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst