Forskningsprosjekt


SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i utsatte bransjer i Norge

Vitenskapelig tittel:
SCINDEEP: Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles Dermal exposure, health outcomes, and risk communication for workers exposed to nanosized particles from fugitive emissions

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å studere hudeksponering i bransjer hvor ultrafine partikler(UFP) er en kjent risiko: Norsk metallegerings- og gruveindustri og brannvesen. I disse bransjene vet vi at UFP finnes i luften og at arbeidernes hud blir eksponert. Huden er en viktig men lite studert opptaksvei i denne sammenheng og UFP kan passere hudbarrieren, men det er store kunnskapshull:Eksponering må kartlegges, helseutfall utredes og risikokommunikasjon tilpasses for effektiv forebygging. Studien er tredelt. Del1 skal måle UPF i luft rundt arbeiderne og karakterisere UFP på arbeidstakernes hud ved tapeprøver. Del2 skal undersøke om UFP passerer hudbarrieren vha hudbiopsier fra eksponerte arbeidstakere, kartlegges om stoffer fra UFP finnes igjen i blod og urin, samt få oversikt over forekomst av hudplager hos eksponerte arbeidstakere vha av spørreskjema og ev. klinisk undersøkelse. Del3 skal kartlegge risikooppfattelse av UFP i bransjene vha spørreskjema og utarbeide en risikokommunikasjonsstrategi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/398 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marit Nøst Hegseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråds program NANO 2021. Vedlagt er avtaledokument med NFR og prosjektbeskrvielse slik den forelå i søknaden til NFR.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord