Forskningsprosjekt


Postoperativ Fatigue

Vitenskapelig tittel:
Assessment of Postoperative Fatigue

Prosjektbeskrivelse:
Kvalme, oppkast og "fatigue" (uttalt tretthet) er et problem etter generell anastesi ved operasjoner. Datainnsamling og databearbeiding med tilgang til personidentifikasjon ble gjennomført innen utgangen av forrige konsesjon, 31/12 2012. Prosjektet ble betydelig forsinket bl.a. pga alvorlig sykdom, men bearbeiding av data etter 2012 har foregått med avidentifiserte filer. Prosjektet har hatt tre hovedmålsettinger: 1. Validering av måleinstrumenter for vurdering av fatigue. 2. Identifisering av hva som bør settes som klinisk relevant "cut-off verdi" ved måling av "fatigue". 3. En randomisert studie for sammenligning av to anestesimidler med tanke på bivirkningene kvalme, oppkast og "fatigue". Alle delprosjektene er gjennomført og publisert i vitenskapelige tidsskrift. Spesifikt er det ikke planlagt ytterligere legemiddelutprøving i tidsrommet for ny søknad om REK-godkjenning. (ref. tidligere REK godkjenning 2009/2171).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/507 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torkjell Nøstdahl
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler fra Sykehuset TelemarkForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt
24.04.2019 REK midt