Forskningsprosjekt


Fiksering av brystkreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
Breast board should ensure reproducible patient positioning in breast radiotheraphy techniques. This study will focus on the systematic and random errors in 3 commonly used breast boards.

Prosjektbeskrivelse:
Pasientposisjonering og fiksering er sagt å være den mest kritiske delen i stråleterapikjeden. Med dagens avanserte teknikker for nøyaktig avlevering av foreskrevet dose, er pasientposisjonering en av de svakeste delene i stråleterapikjeden. Uten god fiksering vil en i større grad oppleve å avlevere stråling som ikke omslutter målvolumet, og samtidig bestråle normalvev som ikke er intensjonen. Stråleterapiseksjonen i Ålesund har benyttet samme type mammabrett, MT-350 fra MEDTEC, siden oppstarten i 2003, og det har vært en utvikling i fikseringsutstyr de seneste år. Vi har gode resultater med det utstyret vi bruker idag, men vi ønsker å etterprøve nytt utstyr som er på markedet for å se om det er grunnlag for å endre vårt fikseringsopplegg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2967 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 28.02.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Christer Jensen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Sunnmøre
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Fiksering av brystkreftpasienter
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK nord
16.02.2012 REK nord