Forskningsprosjekt


Person-tilpasset medikamentscreening: pasient-deriverte sfæroider for behandling av tykktarmskreft

Vitenskapelig tittel:
Personalized drug screens: Patient derived spheroids for colon cancer therapy

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil studere kreftmedisiner og deres forventede respons hos pasienter. Når en gruppe pasienter med samme diagnose får samme førstevalgs behandling er det slik at en undergruppe av pasientene vil ha effekt av behandlingen, mens en annen undergruppe IKKE vil ha effekt av behandlingen. Det er i dag ikke mulig å forutsi hvem av pasientene som vil ha effekt, og hvem som ikke vil ha effekt, før etter at man har forsøket behandlingen i noen måneder. Vi ønsker å etablere et system for å teste ut mange kreftmedisiner, og kombinasjoner av kreftmedisiner, på celleprøver fra enkeltpasienter. Siden det finnes mange mulige kombinasjoner av behandling vil vi bruke dataalgoritmer til å forutsi hvilke kombinasjoner som bør testes i celleprøvene. I dette prosjektet vil vi 1) etablere lab-metoden, og 2) forstå hvordan behandling kan forutsies fra dataalgoritmer informert med målinger fra celleprøvene. Vi søker ikke å bruke prediksjonene til beslutningsvalg i første omgang, dette vil være et siktemål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/246 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Åsmund Flobak
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av Forskningsrådet, Kreftforeningen og/eller Samarbeidsorganet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i medisin, NTNU, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.03.2019 REK midt