Forskningsprosjekt


Lichen planus og lichenoide reaksjoner i munnhulen

Vitenskapelig tittel:
Lichen planus og lichenoide reakskjoner i munnhulen. Et litteraturstudium samt undersøkelse av pasienter som lider av tilstandene

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en undersøkelse av lichen planus og lichenoide reaksjoner som er vanlige munnslimhinnelidelser. Undersøkelsen skal gjennomføres som et studentoppgave i odontologi. 25 Det skal innhentes opplysninger fra journal og fra intervju med pasienter. Det er utarbeidet en intervjuguide med fem spørsmål om hvilken behandling pasientene har fått og resultatet av denne. Det vil bli inkludert 5 pasienter med sykdommen. Data skal oppbevares avidentifisert til prosjektslutt 8.5.2011.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3003 Prosjektstart: 08.10.2010 Prosjektslutt: 08.05.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tore Solheim
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for oral biologi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst