Forskningsprosjekt


Treningsintensitet ved exergaming i rullestolavhengige personer med ryggmargskade

Vitenskapelig tittel:
Exercise intensity during exergaming in wheelchair depend persons with spinal cord injury

Prosjektbeskrivelse:
Mange personer med ryggmargskade (RMS), spesielt de som er rullestolavhengig utvikler en inaktiv livsstil på grunn av funksjonsnedsettelser. For disse kan det være utfordrende å finne en passende aktivitet eller treningsform for å øke eller vedlikeholde kondisjonsnivået. Exergaming er skjermbaserte treningsspill som styres ved bruk av en eller flere store muskelgrupper. Bruken av denne type treningsteknologi innen rehabilitering av arm- og håndfunksjon er økende. Det er imidlertid ukjent om treningsintensiteten ved exergaming er tilstrekkelig til å forvente en effekt på kondisjonsnivå for denne pasientgruppen. I denne studien skal det undersøkes om exergaming egner seg som aktivitet/treningsform for å oppfylle anbefalingene om fysisk aktivitet for rullestolavhengige personer med RMS. Resultatene skal vise om deltagerne er i stand til å gjennomføre exergaming i 45 minutter og om det utføres på tilstrekkelig treningsintensitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1287 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 01.05.2024

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Matthijs Wouda
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK